Søren Schow

Gruppeformand for Venstre Bornholm

Søren Schow

14. oktober 2017

Søren Schow

Portræt af en kandidat

Søren Schow er nummer 1 på listen
Jeg er 54 år

Uddannet skibsfører og arbejder på Færgen. 

Bor i Nexø

Blev valgt ind i kommunalbestyrelsen for 4 år siden, er Viceborgmester og sidder i økonomiudvalget. 

Desuden er jeg formand for Nexø Havn A/S

Narko og misbrug:

Vores holdning er, at kampen mod narko og misbrug skal optrappes voldsomt.  At narko er et stort problem på Bornholm kan undre, det skal være slut nu.

Jeg vil sætte ind mod tilførslen at narko til Bornholm.

Kulturarv:

Amtsmandsgården er på kommunens salgsliste.

Jeg vil tage Amtmandsgården af salgslisten og bede bornholmerne om gode forslag til benyttelse af ejendommen.  Haven skal åbnes som offentlig have.

Lokal indflydelse:

Alle efterlyser at blive hørt og taget med på råd.  Det er en stor opgave, men ikke desto mindre en vigtig opgave.

Jeg vil sikre plads til borgerforeninger og andre lokale repræsentanter i de råd der træffer beslutninger der vedrører offentligheden.

Vores ældre:

Ældreplejen har gennemgået store forandringer hvilket har påvirket både de ældre men også plejepersonalet.

Jeg vil bremse minuttyranniet og indføre bloktid.  Desuden skal plejere og sygeplejere selv være med til at planlægge deres arbejdstid.

Skatter, afgifter og opgaveløsning:

Kommuneskatten udgør 26,2 % på Bornholm, det er 0,6 % over landsgennemsnittet, samtidig har vi svært ved at udbyde opgaver.

Jeg vil sikre, at udbudsegnede opgaver konkurrenceudsættes.  Opgaver skal løses bedst og billigst.