Søren Schow

Gruppeformand for Venstre Bornholm

Søndagsreflektioner

6. maj 2018

Her søndag morgen i timerne mellem to arbejdsdage, morgenmad i solen på bænken i gården, kom jeg til at tænke på den sommer, hvor bassisten Hugo kom forbi, han kunne vidst ikke rigtig finde vej til kammeraten.  Pludselige hændelser ud i det blå.

Apropos pludselige hændelser så var det ugen hvor Vibegårds Rundkørslen mistede sit lindetræ.  Et par dage forinden, på vej til arbejde en weekend morgen uden andet trafik, fik jeg tanken, at det egentlig var en harmonisk indkørsel til Rønne, dejlig visuelt afslappende.  Blev en lille smule bekymret over, hvis indgangsporten omdannes til et ”Tivoliland”. Træet holdt kun et par dage mere, så blev det i nattens mulm og mørke fjernet og der blev gjort klar til et kunstværk.   Kan man sige, at den demokratiske ret til protest ikke blev muligt da træet blev fjernet om natten. Lidt trist..

Politisk har der været aktivitet med to temamøder, Temaeftermiddag med Ældre- værdighedspolitik og senere på ugen, Optakt til Boligpolitik som en del af tilflytterstrategien.

Ældre – og Værdighedspolitisk blev det til en god orientering fra embedsmændene for området og fra ældre og pårørende repræsentanter.  Specifikt var der forslag fremme om, at borger ambassadøren også skal have tilknyttet ”pårørende” til sin stillingsbetegnelse. Det vil gøre det nemmere for pårørende, at finde hvem der skal tales med, men også for at give et mere sandfærdigt billede af arbejdsopgaverne, 40 % af henvendelserne kommer fra pårørende.

Optakt til Boligpolitik fandt sted på GSH, der var mødt repræsentanter op fra vel nok alle led i boligspektret.  Ejendomsmæglere, entreprenører, boligselskaber og private udlejere. Desuden embedsmænd og politikere.

Politisk er der strategiske tanker om, at opnå en øget tilflytning på 4000 mennesker indenfor en 10 årig periode.    Men der skal andet til end tanker, der skal også handling til. Handling skal den private sektor byde ind med. I øjeblikket er der, som jeg ser det, alle de rigtige parametre til stede for, at skabe en øget tilflytning til Bornholm.    Vi har ledige jobs nu og i fremtiden, vi har et sammenhængende samfund med institutioner og skoler spredt ud på øen. Vi har en infrastruktur der giver en billigere og hyppigere transport til og fra øen. (tak til forligsparterne om takstnedsættelserne)

Vi skal sættes os sammen og gøre det muligt, bl.a. ved at bygge nye boliger.  Politikerne skal fortsat arbejde for en bedre sagsbehandling, at gøre ledige byggegrunde tilgængelige og indbyde til nye samarbejdskonstellationer.

Hvis jeg skal slutte af med at se lidt på Venstres rolle i det politiske, så slutter ugen af med en succes.  Det er lykkedes os, at få flertallet i kommunalbestyrelsen til bremse lidt op i ønsket om besparelser på ældreområdet.  I valgkampen fremførte Venstre igen og igen, at det sejlede på ældreområdet. Utilfredse medarbejdere, svigtede borgere og pårørende og en økonomi i tydelig ubalance.

Vi har fremført, at vi ikke kunne se det rigtige i at lave endnu en spareøvelse på ældreområdet.   Derimod kunne jeg på et tidligere ØEPU møde konstatere, at der var et behov for, at økonomiudvalget satte sig sammen med Social og Sundhedsudvalget for, at tale om en fælles tilgang til ældreområdet.

Vi mener, der skal ryddes ud i de uhensigtsmæssige arbejdsgange til gavn for borgerne, medarbejderne og økonomien.  Så hvis jeg skal tage forskud på glæderne, vil vi sige tak til flertallet for at være lydhøre overfor vores forslag.

God søndag