Søren Schow

Gruppeformand for Venstre Bornholm

Lukningen af asylcentrene på Bornholm

7. juni 2018

Integrationsminister Inger Støjberg har meddelt Bornholm, at de to asylcentre, Center Aakirkeby og Center Bornholm lukker med udgangen af september i år.   Der er kommet bedre styr på indvandringen, det betyder en løbende tilpasning af antallet af centre i Danmark.  Alt i alt en udvikling vi er godt tilfredse med.

Vi er samtidig også stolte af den indsats der er gjort her på øen med oprettelse af centrene, den modtagelse bornholmerne har givet de nye ansigter, den integration der er sket både i virksomhederne og på det offentlige område.

Arbejdet har også givet udfordringer, som jeg er sikker på har udviklet mennesker, givet nye kompetencer og givet arbejdspladser.  At vi mister arbejdspladser som følge af lukningen er trist, men heldigvis er der stor efterspørgsel på arbejdskraft om det kan være nogen trøst.

Lukning af Center Bornholm har også en anden konsekvens og det er at bygningen skal sælges.  For kommunen ser det ikke ud til, at det er en god forretning, dog er der reserveret 37 mio. kr. til dækning af tab på et eventuelt salg.  Forhåbentlig kan Rønne Havns store projekt gøre bygningen interessant hvilket forhåbentlig kan have en positiv indflydelse på prisen.

Jeg finder ingen anledning til at fejre lukningen af centrene, men vil konstatere, at det er den naturlige udvikling på asylområdet med en stærk integrationsminister ved roret.