Søren Schow

Gruppeformand for Venstre Bornholm

Focus på energi- og miljøområdet

14. februar 2018

Venstre ønsker, at Bornholm bevarer særligt fokus på energi- og miljøområdet.

- Derfor ser vi gerne, at der bliver nedsat et politisk udvalg, der skal beskæftige sig med netop dette, siger viceborgmester Søren Schow (V).

- Hvis vi i Venstre får tilstrækkelig opbakning fra vælgerne, så vil vi tage ideen med et Energi- og Miljøudvalg med til de kommende konstitueringsforhandlinger. 

I Venstre har vi et meget stort ønske om, at vores strategier gennemgås og fremtidssikres. Det er blandt andet vores Bright Green Island strategi, energistrategien og fødevarestrategien. Det ønsker vi formaliseret i et politisk udvalg, fortsætter Søren Schow.

Miljødelen kan således inkludere lokalmiljø, som udvikling i by- og landområderne, mener han.

- Vi har i valgkampen hørt spændende ideer til udvikling indenfor bosætning og handelsliv, noget Venstre godt kan se inkluderet i et nyt udvalg, slutter Søren Schow.