Søren Schow

Gruppeformand for Venstre Bornholm

Ældreplejen

1. november 2017

I dag er det kommet frem, at kommunens SoSu- assistenter bliver instrueret til pr. 1/11, eksempelvis at vaske i de nedre regioner med vådservietter i stedet for vand og sæbe.  Dette som følge af reduktion af brugen af vikarer.

”Det bliver uden vores deltagelse”; fastslår Venstres gruppeformand Søren Schow

Venstres Andreas Ipsen, der sidder i Social og Sundheds Udvalget, vil på det kommende udvalgsmøde komme med forslag til hvordan, der kan findes ressourcer til at løse opgaverne på anstændig vis.

Jeg er rigtig ærgerlig over de udmeldinger der kommer i øjeblikket.  Under budget forhandlingerne blev der lagt vægt på, at der skulle ske en ændring på området, netop fordi vikarudgifterne var eksploderet.  Det var et politisk signal om, at der skulle bruges færre vikarer men flere fastansatte, samtidig skulle der ikke ske forringelser for brugerne.   

”Hvis ikke kommunen og FOA i samarbejde kan løfte plejeopgaven, så er spørgsmålet vel, om vi ikke skulle se om andre kan”; slutter gruppeformand Søren Schow.